ผู้ที่มีคะแนน O-NET สูงสุด

1585410303929

ผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

รายชื่อนักเรียนจบ ม.6

66

รายชื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 แจ้งให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ดำเนินการสำรองข้อมูลสำคัญใน E-Mail ของโรงเรียนก่อนวันที่ 15 เมษายน 2563 … Continue reading

รายชื่อนักเรียนจบ ม.3

33

รายชื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 แจ้งให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ดำเนินการสำรองข้อมูลสำคัญใน E-Mail ของโรงเรียนก่อนวันที่ 15 … Continue reading

มอบทุนการศึกษา

132635

นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง เป็นจำนวนเงิน 62,820 บาท จากอาจารย์จำลอง … Continue reading

ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

df

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ  

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

485

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563   ประกาศเรื่อง การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 … Continue reading

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

q11

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ประกาศเรื่อง การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.) และประเภทห้องเรียนพิเศษ … Continue reading

เซปักตะกร้อหญิง รองชนะเลิศแห่งประเทศไทย

33997

นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงชัยนาทพิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จากการที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในกีฬาอุดรธานีเกมส์ ขอบคุณภาพจาก อ.บุญมา ม่วงพูล

สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

365

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563   คลิ๊กภาพเพื่อดูรายละเอียด