วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

S__82944006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ขอบคุณภาพจาก รองฯอมรา อิ่มศิลป์ … Continue reading

วันครู ชุด2

พิธีเปิด_๒๐๐๑๑๗_0011

เนื่องในวันครูแห่งชาติ คณะครูร่วมทำพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ … Continue reading

ค่ายลูกเสือ ม.3 ชุด 1

เข้าค่ายลูกเสือม.3_200111_0056

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ … Continue reading

ขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก

14535

วงดุริยางค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนก ขอบคุณภาพจาก อ.กษม บำรุงสุข ค่ะ

วันมาฆบูชา ชุด1

CNP_3348

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading