ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ศึกษาดูงาน ประจวบฯ_1

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading

บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

S_8421917422718

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรม บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ชุด2

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

มหกรรมวิทย์_๑๘๐๘๑๕_0021

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

คว้าเหรียญทอง ที่เกาหลีใต้

S_8412094446922

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขัน “2018 Kim Un … Continue reading

กิจกรรมวันแม่

12สิงหา61_170

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ … Continue reading

กิจกรรมวันอาเซียน

ASEAN2018_๑๘๐๘๑๕_0034

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ครั้งที่8 “ช.น.พ.ร่วมใจ เรียนรู้วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” … Continue reading

ติว O-NET ภาษาไทย

270643

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อรวรรณ นิ่มทอง ค่ะ

ติว O-NET Eng

S__57319513

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพจาก อ.พัชรี สุวรรณโชติ ค่ะ