อบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์

CNP_2511 copy

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จัดการอบรมความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สวนสนามของยุวกาชาด

20200127_๒๐๐๑๒๘_0022

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

คณิตศาสตร์นานาชาติ รอบแรก

การมอบเกียรติบัตร_๒๐๐๑๒๗_0001

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบแรก ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อุทัย  มีสิทธิกุล ค่ะ

แนะแนว ณ โรงเรียนวัฒนา

แนะแนว รร วัฒนา_๒๐๐๑๒๗_0004

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ วรนุช อยู่เล่ย์ … Continue reading

ชนะเลิศประกวดวงสตริง

68109

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดวงสตริง ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กษม บำรุงสุข … Continue reading

กีฬาต้านภัยยาเสพติด

เกียรติบัตรฟุตบอล_๒๐๐๑๒๗_0005

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับนักเรียนจากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ขอบคุณภาพจาก  นายธนนล … Continue reading

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

อบรม_๒๐๐๑๒๔_0004

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

ความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง

รับนิเทศพอเพียง_๒๐๐๑๒๔_0002

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

ชนะเลิศการผลิตหนังสั้น

20200123_๒๐๐๑๒๗_0006

นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง “เสียงทอง ส่องธรรม” ได้รับรางวัลชนะเลิศการผลิตหนังสั้น ในการอบรม “การผลิตสื่อดี วิถีพุทธ (โครงงานคุณธรรม)” … Continue reading