อบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตร_6.สันติบาลอบรมนักเรียนม.4 (9 ก.ค.63)_๒๐๐๗๐๙

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจสันติบาล1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”  เพื่อเป็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหาากษัตริย์ … Continue reading

สอวน. ค่าย 2 วิชาเคมี

S__39165980

3 ก.ค. 63 ผ่านไปอีกหนึ่งค่าย สำหรับการสอบปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 … Continue reading

ติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19

คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน_๒๐๐๗๐๘_17

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ … Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลัก

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรรายวิชา การออกแบบหน่วยยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

บวงสรวงสักการะสุนทรภู่

พิธืบวงสรวงท่านสุนทรภู่ 20 มิ_8.ย. 2563_๒๐๐๖๓๐

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ สุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย  มีสิทธิกุล

ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียน

ประชุมคณะครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนท_25

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย  มีสิทธิกุล