อบรม STEM

STEM_20

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Educations ในวันเสาร์ที่ … Continue reading

กองเชียร์และเชียร์หรีดเดอร์

CNP_6774

การแสดงของกองเชียร์และเชียร์หรีดเดอร์ ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.59”

พิธีปิดการแข่งขัน “ช.น.พ.เกมส์59”

CNP_7553

ปิดฉากลงแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์ 59” ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในทุกรายการแข่งขัน ค่ะ

การแข่งขันวิ่ง + ชักเย่อ

CNP_6797

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ช.น.พ.59” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 … Continue reading

การแข่งขันฟุตบอล – ช.น.พ.เกมส์59

Sport day2_28

การแข่งขันฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์59” ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม … Continue reading

Mini-Half Marathon

CNP_6572

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Mini-Half Marathon  โดยมีท่านผู้บริหาร … Continue reading

พิธีเปิดและการแสดงกลางแจ้ง

CNP_6474

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์ 59” เรียนดี กีฬาเด่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 31 … Continue reading

ขบวนพาเหรด “ช.น.พ.เกมส์ 59”

CNP_5435

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์ 59” เรียนดี กีฬาเด่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 31 … Continue reading

แนะแนว โครงการ วมว

CNP_4726

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกับงานแนะแนว เข้ามาแนะแนว “โครงการสนับสนุนการตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) … Continue reading

งานแสดงนิทรรศการ

กิจกรรมบูรณาเศรษฐกิจ_40

โรงเรียนชัยนาพิทยาคม ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading