อบรมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

29

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (The project generates … Continue reading

ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

10

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน (The project generates … Continue reading

O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

PISA และเกียรติบัตร_2

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี … Continue reading

เช้าวันพุธ

วันนี้วันพระ_6

กิจกรรมบริเวณลานธรรม เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณีที่ดีให้คงอยู่ เน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม … Continue reading

แข่งขันฟุตซอล

S_8064374368841

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน ฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ฟุตซอล คัพครั้งที่1 ผลการแข่งขัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะ … Continue reading

ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ม.ว.ก.

S_8063780063218

ตัวแทนนักกีฬา จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ม.ว.ก. ขอบคุณภาพจาก อ.บุญมา ม่วงพูล ค่ะ

ชนะเลิศภาษาไทย

S_8058411696961

กลุ่มสาระภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เข้าแข่งขัน 4 … Continue reading

อบรม startup

S_8061010743153

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้โครงการผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ขอบคุณภาพจาก อ.บุญเหลือ หอมเนียม ค่ะ