ภาษาอังกฤษ 2 นาที

CNP_7855

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ในทุกเช้าวันพฤหัส ณ บริเวณลานธรรม เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี สนใจ ฝึกการใช้ การสนทนาและกล้าแสดงออก … Continue reading

รางวัลที่2 ระดับประเทศ

CNP_7839

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลที่2 ระดับประเทศ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” … Continue reading

เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

S_7393001941391

ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร ม่วงเพ็ชร ได้รับการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561