ทุนกรุงไทยสานฝัน

CNP_0601

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี สอบได้ที่ 1 ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 50,ooo … Continue reading

แจกรางวัล ครอบครัวพอเพียง

CNP_0520

ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับของรางวัล โดยการจับฉลาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก  … Continue reading

ทุนศึกษากิจ

S_6665312967042

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา 1. ทุนศึกษากิจ     จำนวน 13 ทุน … Continue reading

เผยแพร่ความดี

CNP_0472

คริสตจักรชัยนาท เข้าแนะนำและแจกพระคริสธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ พร้อมเน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตัวไปในทางที่ดี ทำสิ่งที่ดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้

ตลาดนัดพอเพียง_170907_0159

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประชาสัมพันธ์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมสาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ … Continue reading

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

S_6635788015534

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สหกรณ์โรงเรียน และ สภานักเรียนแบบบูรณาการ ณ … Continue reading

เกียรติบัตรวันภาษาไทย

CNP_0265

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม วันภาษาไทย และชนะการแข่งขัน 3 ลำดับแรก     … Continue reading

ภาษาอังกฤษ 2 นาที

CNP_0224

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ในทุกเช้าวันพฤหัส ณ บริเวณลานธรรม เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี สนใจ ฝึกการใช้ การสนทนาและกล้าแสดงออก … Continue reading

ชนะเลิศประเภทวาดเส้นหุ่นนิ่ง

S_6597738397008

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยอาจารย์ณฤดล ชัยสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะศิลปะ โดยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ … Continue reading