บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม4

DSC08284

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม.1

DSC08113

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้าอาคาร4

4

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ กำลังดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้าอาคาร4 และปรับพื้นที่บริเวณอาคารชั่วคราว เพื่อเตรียมสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ให้เพียงพอสำหรับบริการนักเรียน ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

ศึกษาชมงานนิทรรศการวิชาการเกษตร

CNP_6881

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และ อาจารย์กาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าศึกษาชมงานนิทรรศการวิชาการเกษตร ณ … Continue reading

ประชุมครู

1

ผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ดำเนินการประชุมครู เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สโมสรโรตารี่ มอบ Dictionary ให้กับนักเรียน

CNP_6680

สโมสรโรตารี่ธนบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น มอบ Dictionary ให้กับโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 2,100 เล่ม