เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ม.3

CNP_5111

การเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

รับการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

CNP_9842

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนสุราษณ์ธานี2 มาศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559