กิจกรรมวันอาเซียน

CNP_3133

นิทรรศการวันอาเซียน ครั้งที่ 6 “เรียนรู้วิถีไทยในอาเซียน ด้วยหัวใจพอเพียง” กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โดยมีท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ … Continue reading

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

CNP_2401

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษ 84 พรรษ 12 … Continue reading

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน

S__60145675

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเจ้าสามพระยา … Continue reading

บริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดชัยนาท

CNP_2363

คณะครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร “รด.จิตอาสา” ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท โดยมีท่านคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท … Continue reading

งานนิทรรศการนวัตกรรม ๓H

6761

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมจัดงานนิทรรศการนวัตกรรม ๓H สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปี … Continue reading

7 สิงหา ประชามติ

S_4728841196758

เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2559 นักเรียน และ “รด.จิตอาสา” โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จำนวน … Continue reading

แสดงมุฑิตาจิต

CNP_2282

ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์ปราโมทย์ พรมจันทร์ วิสุทฺโธ ในโอกาสท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำประทุน สำหรับกำหนดการนักเรียนแสดงมุฑิตาจิต ในสัปดาห์หน้าค่ะ

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

JAT_5179-22

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และลูกเสือ กกต. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับจังหวัดชัยนาท เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ … Continue reading

รณรงค์ออกเสียงประชามติ

S_4698200568582

นักศึกษาวิชาทหาร จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับศูนย์ฝึกจังหวัดชัยนาท ณรงค์ออกเสียงลงประชามติวันที่ 26 – 27 ก.ค.59 … Continue reading

นักเรียนโครงการ AFS

CNP_2072

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียน โครงการ AFS ดังนี้ … Continue reading