พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร #2

รับสิ่งของพระราชทาน_๑๙๑๑๐๒_0042

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี … Continue reading

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร

รับมอบของพระราชทาน_๑๙๑๑๐๒_0003

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร เพื่อให้จิตอาสาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี … Continue reading

ติว O-NET

S__12804269

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

งาน3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิขาการ

3329F980-886E-40D0-8049-037A46A7A5BD

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมงานและเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน “3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ” ครบรอบ … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน #2

ศิลปหัตถกรรมฯ_๑๙๑๐๒๕_0029

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันในรอบต่อไป … Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศิลปหัตกรรม69_๑๙๑๐๒๔_0107

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ชนะการแข่งขันได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันในรอบต่อไป … Continue reading

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษา

171019

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  จำนวนทุนละ 5,000 … Continue reading

วันปิยมหาราช

55740

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจัวหวัดชัยนาท … Continue reading

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

CNP_1493

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน … Continue reading