รางวัลจากกิจกรรม Zero Waste School

CNP_6001

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ชนะการประกวดในกิจกรรมของ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา … Continue reading

ติว-เตรียมความพร้อมสอบ O-Net

CNP_5543

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปรับปรุงทาสี อาคาร 5

CNP_5529

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ กำลังดำเนินการปรับปรุงทาสี อาคาร 5 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

CNP_5414

ท่านรอง ดร.พรทิพย์ สุพรรณกุล รับมอบถ้วยรางวัล  จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 … Continue reading

เด็กเก่ง TEDET 2558

CNP_5282

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเกียรติบัตร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) พร้อมเงินสด 2,000 บาท จากธนาคารออมสิน … Continue reading