คณะตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินสร้างโต๊ะอาหารนักเรียน

1

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะตัวแทนศิษย์เก่า ที่นำเงินบริจาคสมทบทุน สร้างโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จำนวน 270,800 บาท  1. … Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและวิจัย

CNP_8415

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษา และ การวิจัยในชั้นเรียน” ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-9 … Continue reading

มุทิตาจิตวันสงกรานต์

CNP_8234

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรัตนโกสินทร์ชัยนาทมงคล หลวงปู่ศุข ศาลแม่ย่า และสรงน้ำพระอาจารย์ แสดงมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา … Continue reading

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม4

DSC08284

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม.1

DSC08113

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้าอาคาร4

4

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ กำลังดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้าอาคาร4 และปรับพื้นที่บริเวณอาคารชั่วคราว เพื่อเตรียมสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ให้เพียงพอสำหรับบริการนักเรียน ขอบคุณภาพจาก … Continue reading