เด็กเก่ง TEDET 2558

CNP_5282

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเกียรติบัตร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) พร้อมเงินสด 2,000 บาท จากธนาคารออมสิน … Continue reading

ร้านรัตนชัย สนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก ให้โรงเรียน

CNP_5226

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณงิ้ม เกิดรัตนศักดิ์และครอบครัว (ร้านรัตนชัย) เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก บริเวณองค์พระ … Continue reading

เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ม.3

CNP_5111

การเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading