ทำบุญปีใหม่ 2559

CNP_9602

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 21 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 … Continue reading

ผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

CNP_9435

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะ อันดับ 1-3 ในการแข่งขันฟุตบอล 7 … Continue reading

นักเรียนจิตอาสาพัฒนา ช.น.พ.

CNP_9173

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง และขอขอบใจนักเรียนแกนนำจิตอาสา ที่บริจาค หญ้าปูพื้นสนาม จำนวน 100 ตารางเมตรและทราย … Continue reading

อบรมธรรมะ

DSC04041

ฝ่ายปกครอง นำโดยท่านรองฯยงยุทธ์ พึ่งละออ จัดการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำสู่อาเซียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 19-20 … Continue reading

ถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

1

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า”

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

CNP_8786

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”