รับการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

CNP_9842

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนสุราษณ์ธานี2 มาศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

ช.น.พ.เกมส์ 58 (ชุด2)

IMG_0429-1

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม “ช.น.พ.เกมส์” 13-15 มกราคม 2559 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค … Continue reading

Sports Day (Day2:Mini marathon) Set1

CNP_1423

ช.น.พ. มินิฮาฟล์มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากชมรมจักรยานชัยนาท มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้