เด็กเก่ง-สัปดาห์ห้องสมุด

CNP_7818

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยงานห้องสมุดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม