อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลัก

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรรายวิชา การออกแบบหน่วยยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

อบรมครูและนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง

อบรม_๒๐๐๑๒๔_0004

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

อบรมถอดบทเรียน

อบรมถอดบทเรียน_191012_0252

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา 2562 ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์  คำภา ค่ะ

อบรม IS

การอบรม IS_190926_0014

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง (Independent study:IS) ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย … Continue reading

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคุณครู

118627

ภาพบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับคุณครู ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วรนุช อยู่เล่ย์

อบรม OBECQA

อบรบobecqa_๑๙๐๕๑๘_0025

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  

อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

จิตอาสา904_190424_0006

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 “รุ่น … Continue reading

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ศึกษาดูงาน ประจวบฯ_1

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ … Continue reading