รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

39441

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่ประทานจาก … Continue reading

ประชันกลอนสด

S_8637828533123

การประชันกลอนสด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระดับ สพม.5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมส่ง 2 ทีม … Continue reading

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Untitled-1

เพลง “ร่วมใจลดใช้พลังงาน” :: โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เครดิต … Continue reading

ชนะเลิศคะแนนกีฬารวม

ofd09a751ab57d979e01018ee1201fd9a_4620693218533675306_๑๘๐๘๒๔_0005

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชนะเลิศคะแนนกีฬารวม การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

เพชรยอดมงกุฎ

44331

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิรภัทร วังกะ ม.6/1 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพชรยอดมงกุฎ สาขาชีววิทยา 100 … Continue reading

ร่วมยินดีเหรียญทองเทควันโด

ofd09a751ab57d979e01018ee1201fd9a_4620693218533579704_๑๘๐๘๒๐_0005

นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขัน … Continue reading

แผนการสอนดีเยี่ยม

S_8436438849824

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ส่งแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ใช้ทักษะการคิด active learning ได้รับเกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

รองชนะเลิศอันดับ1 สารานุกรมไทย

S_8437008127995

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย … Continue reading