คว้าเหรียญทอง ที่เกาหลีใต้

S_8412094446922

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขัน “2018 Kim Un … Continue reading

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

หฟ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=id5faaVuGJg&feature=youtu.be Click image to view … Continue reading

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ที่เกาหลีใต้

15935

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ นางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “2018 Kim … Continue reading

เยาวสตรีไทยดีเด่น

S__6651906

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำเด็กหญิงพิมพ์ศร ศรีปิ่นเป้า ม.2/1 เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 … Continue reading

รางวัลชมเชย ประกวดกลอนสด

S__16711696

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดกลอนสด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก … Continue reading

ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0012

นักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ ตอบปัญหา วาดภาพ และการพูดสุนทรพจน์  ในกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ตามรอย … Continue reading

รองชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE

53402

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา … Continue reading

รองชนะเลิศฟุตซอล ศอ.ปยส.

Image_7b2ae9b

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากแข่งขันฟุตซอล ศอ.ปยส. (ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน) รุ่น18ปี  ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ชนะชล … Continue reading

เกียรติบัตรครูดี

ครูรับรางวัล_20

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading