แฟนพันธุ์แท้ ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

S_8112733574499

ผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ … Continue reading

O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

PISA และเกียรติบัตร_2

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี … Continue reading