O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา

PISA และเกียรติบัตร_2

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี … Continue reading