ครอบครัวพอเพียง

20191203_๑๙๑๒๐๓_0003

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง และศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “ครอบครัวพอเพียงส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ครั้งที่ … Continue reading

เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ

บาสโลป_๑๙๐๙๑๑_0049

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกิจกรรม “เต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองชัยนาท” Healthy Challenge Episode … Continue reading

นักเรียนแกนนำพอเพียง

20190911_๑๙๐๙๑๑_0001

การอบรม“นักเรียนแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ … Continue reading

ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ชุด2

20190724_๑๙๐๗๒๕_0043

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจสู่การประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก … Continue reading

ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน

ตลาดนัดพอเพียง_๑๙๐๗๒๔_0116

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้สู่การศึกษาธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจสู่การประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก … Continue reading

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

2562019_๑๙๐๖๒๕_0184

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคุณเอื้อมพร นาวี กรรมการ … Continue reading

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

233712

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ดังนี้ 1. รางวัลเกียรติบัตรการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ระดับภาคกลาง … Continue reading

วัยรุ่นฉลาดรัก

20190123_๑๙๐๑๒๔_0018

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดเลือก ในหัวข้อ เพศ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

พี่สอนน้อง

โรงเรียนวัดธรรมามูล_๑๙๐๑๑๔_0004

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5คำ 5ข้อที่พ่อสอน เกษตรทฤษฎีใหม่ … Continue reading

วัยรุ่นฉลาดรัก

4252

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดเลือก ในหัวข้อของความรัก