วัยรุ่นฉลาดรัก

20190123_๑๙๐๑๒๔_0018

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดเลือก ในหัวข้อ เพศ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

พี่สอนน้อง

โรงเรียนวัดธรรมามูล_๑๙๐๑๑๔_0004

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5คำ 5ข้อที่พ่อสอน เกษตรทฤษฎีใหม่ … Continue reading

วัยรุ่นฉลาดรัก

4252

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดเลือก ในหัวข้อของความรัก

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ครอบครัวพอเพียง_181212_0008

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของผลที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและเชิญชวนร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ … Continue reading

แนะนำเพื่อนห่างไกลยาเสพติด

20181031_181031_0011

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ขยายผลความรู้เรื่อง โทษจากยาเสพติด การป้องกันการติดยาเสพติด และความรู้เรื่องของศาสตร์พระราชา ที่ได้รับจากการไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายจัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง … Continue reading

ครอบครัวพอเพียงศึกษาดูงานโครงการกำลังใจ

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_5

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ศึกษาดูงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง … Continue reading

โยคะสร้างสมาธิตามหลักไตรสิกขา

กิจกรรมโยคะสร้างสมาธ_6

กลุ่มนักเรียนนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ มัคนายกเสียงทองส่องธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมโยคะสร้างสมาธิตามหลักไตรสิกขา เพื่อสร้างทางเลือกการฝึกสมาธิให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก Healthy … Continue reading

ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยความพอดี

2018_09_05_10

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กลุ่มสังคม และกลุ่มประชาธิปไตย ได้ขึ้นเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์การใช้โทรศัพท์มือถือด้วยความพอดี รู้ถึงประโยชน์ และโทษของการใช้โทรศัพท์มือถือ … Continue reading

hand movement, brain management

ofd09a751ab57d979e01018ee1201fd9a_4620693218533799134_๑๘๐๘๒๙_0010

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และนักเรียนแกนนำเสียงทอง ส่องธรรม สาธิตการขยับมือ บริหารสมอง สร้างสมาธิ  เพื่อเป็นการฝึกสมาธิด้วยวิธีที่แตกต่างจากการนั่งสมาธิ … Continue reading

อบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค

2018_08_03_1

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2561 จ.ชัยนาท … Continue reading