ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

รางวัลระดับประเทศ_180223_0003

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 โดยคุณวันชัย ซอยชนะวัฒนา ประธานกรรมการสถานศึกษา รร … Continue reading

เหรียญเงินระดับประเทศ

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ_27

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เหรียญเงินจากกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  และการอ่าน pisa  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

บุคคลดีเด่น

S_7448657709175

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูอิสยาภรณ์ ทับสกุล ที่ได้รับโล่บุคคลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ชนะเลิศ การตอบปัญหาสารานุกรมไทย

S_7409396720940

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ “สารานุกรมไทยสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”  โครงการปิ่นมาลาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก … Continue reading

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

2018_02_08_49

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2560 จาก ท่านรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

รางวัลที่2 ระดับประเทศ

CNP_7839

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลที่2 ระดับประเทศ เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” … Continue reading

เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

S_7393001941391

ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร ม่วงเพ็ชร ได้รับการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระะราชทาน_31

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทเครื่องบินจำลองพลังยาง และมอบรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ … Continue reading

ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

S_7089453320313

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ขอบคุณภาพจาก: … Continue reading