ถวายพระพร

S__19669063

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอบคุณภาพจาก … Continue reading

ประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินพอเพียง_๒๐๐๘๑๑_222

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมค่ะ

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครอง_๒๐๐๘๐๗_379

ฝ่ายปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน … Continue reading

ศึกษาดูงาน

ยุพราชดูงาน mep_๒๐๐๘๐๗_1

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษา

ทุนจุฬาฯชัยนาท_๒๐๐๘๐๗_11

ชมรมนิสิตเก่า จุฬาฯ ชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่เข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  จำนวนทุนละ … Continue reading

ถวายพระพร

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 28 ก_13.ค.2563_๒๐๐๘๐๗

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอบคุณภาพจาก คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมค่ะ

อบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตร_6.สันติบาลอบรมนักเรียนม.4 (9 ก.ค.63)_๒๐๐๗๐๙

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจสันติบาล1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”  เพื่อเป็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหาากษัตริย์ … Continue reading

สอวน. ค่าย 2 วิชาเคมี

S__39165980

3 ก.ค. 63 ผ่านไปอีกหนึ่งค่าย สำหรับการสอบปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 … Continue reading

พิธีถวายเทียนพรรษา

วันอาสาฬหบูชา_๒๐๐๗๑๓_1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู … Continue reading

ติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19

คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน_๒๐๐๗๐๘_17

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ … Continue reading