พิธีถวายบังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

S__2244610

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายบังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอบคุณภาพจาก รองฯ อมรา อิ่มศิลป์

อบรมถอดบทเรียน

อบรมถอดบทเรียน_191012_0252

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา 2562 ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์  คำภา ค่ะ

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงมาศึกษาดูงาน

โรงเรียนรัตนราษฎ  มาศึกษาดูงานวันที่ 71062_191009_0_26

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

ค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี

S__19407041

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดค่ายและการเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี  จำนวน 6 คน … Continue reading

ค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์

S__19407266

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดค่ายและการเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์  จำนวน 3 คน … Continue reading

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ

เวทีร.ร.มาตรฐานสากล_๑๙๐๙๓๐_0002

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปี 2562 ขอบคุณภาพจาก นักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์ คำภา ค่ะ

อบรม IS

การอบรม IS_190926_0014

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง (Independent study:IS) ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย … Continue reading

ประเมินกลั่นกรอง

CNP_0346

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณภาพจากคณะครูทุกท่านค่ะ