ศูนย์ครอบครัวพอเพียงลงชุมชน

20180715_๑๘๐๗๑๖_0098

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ลงชุมชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ลดใช้ภาชนะโฟม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading

ลูกเสือต้านยาเสพติด

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0004

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

ตามรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0012

นักเรียนเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเขียนเรียงความ ตอบปัญหา วาดภาพ และการพูดสุนทรพจน์  ในกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ตามรอย … Continue reading

ชนะเลิศการแข่งขัน

รางวัลภาษาไทย_๑๘๐๗๑๓_0005

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่  และคะแนนสูงสุดในทดสอบ Pre-PISA ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน

18390

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.2 บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน ขอบคุณภาพจาก อ.สุธา คงสนุ่น ค่ะ

ยาในสวน

582389

รายวิชา ยาในสวน ของนักเรียน ม. 4/9 แผนการเรียนกีฬา ในสวนวันนี้มีผักชีลาวเป็นยา เด็ก ๆ เรียนรู้สรรพคุณและเลือกที่จะทำอาหารที่มีผักชีลาวเป็นวัสดุตามแบบฉบับของเขา … Continue reading

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง #วันที่2

แปรงฟันถูกวิธี_๑๘๐๗๑๓_0083

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … Continue reading

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ครอบครัวฯ_๑๘๐๗๑๑_0004

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พันธกิจด้านประชาธิปไตย และด้านสังคม ให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียนในเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ … Continue reading

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

แปรงฟันถูกวิธี_๑๘๐๗๑๐_0049

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 … Continue reading