วันมาฆบูชา

CNP_4402 copy

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม … Continue reading

ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิม_๑๙๐๒๑๒_0018

งานแนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกันและแสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนเร็จการศึกษา ขอบคุณภาพจาก นายธนนล … Continue reading

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One

1902901

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก … Continue reading

กวีน้อย

6642

ครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง “กวีน้อย ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9” โดยมีกวีซีไรต์ … Continue reading

ยุวกาชาดสวนสนาม

20190125_๑๙๐๑๒๕_0048

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชัยนาท … Continue reading

นครสวรรค์ศึกษาเกมส์

247579

การเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ประเภททีมคู่หญิง  เขต 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง … Continue reading

วัยรุ่นฉลาดรัก

20190123_๑๙๐๑๒๔_0018

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง วัยรุ่นฉลาดรัก ฉลาดเลือก ในหัวข้อ เพศ ขอบคุณภาพจาก … Continue reading