ภาพบรรยากาศสอบความสามารถพิเศษ

สอบความสามารถพิเศษ ม.1_200602_0073

ภาพบรรยากาศการคัดกรองและสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทความสามารถพิเศษ ขอบคุณภาพจาก อ.วิษณุ ประสิทธิกสิกร ค่ะ

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ,Gifted เข้ากรอกข้อมูล

444

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ Gifted  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ, MEP, Gifted เข้ากรอกข้อมูล

111

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, MEP, Gifted  ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ … Continue reading