โครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ร่วมกับสาธาณะสุขจังหวัดชัยนาท จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed