การศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะว่าที่ รองผู้อำนวยการของศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาสภาพจริงก่อนรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed