การอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย สพฐ. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และขยายผลในโรงเรียนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Bookmark the permalink.

Comments are closed