การอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่แกนนำนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Bookmark the permalink.

Comments are closed