พิธีถวายความเคารพ เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของ ร.9

             ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน  ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed