ร้านรัตนชัย สนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก ให้โรงเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณ คุณงิ้ม เกิดรัตนศักดิ์และครอบครัว (ร้านรัตนชัย) เป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงหลังคาเหล็ก บริเวณองค์พระ เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed