เด็กเก่ง TEDET 2558

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบเกียรติบัตร
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
พร้อมเงินสด 2,000 บาท จากธนาคารออมสิน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล

Bookmark the permalink.

Comments are closed