รางวัลจากกิจกรรม Zero Waste School

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ชนะการประกวดในกิจกรรมของ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา 2558

Bookmark the permalink.

Comments are closed