คุณครูนงลักษณ์ กล่าวอำลานักเรียน

คุณครูนงลักษณ์ งามสูงเนิน คุณครูผู้สอนนาฏศิลป์ กล่าวอำลานักเรียน
เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Bookmark the permalink.

Comments are closed