ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ใน สพม เขต5

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5
โดยดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.๕ เป็นประธานการประชุม

Bookmark the permalink.

Comments are closed