ฐานการเรียนรู้แปรรูปอาหารและถนอมอาหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงานคหกรรม
ฐานการเรียนรู้แปรรูปอาหารและถนอมอาหาร บูรณาการเศรฐกิจพอเพียง
อาทิเช่น การดอง มีกระท้อนดอง หน่อไม้ดอง ไข่เค็มดอง แยมสับปะรด กระท้อนลอยแก้ว เครื่องดื่ม มีน้ำกระเจี๊ยบ น้ำฟักข้าว น้ำอันชันมะนาว น้ำตะไคร้ใบเตย 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.สุธา  คงสนุ่น และ อ.พัชรินทร์ เอี่ยมรอด ค่ะ

Bookmark the permalink.