ศึกษาชมงานนิทรรศการวิชาการเกษตร

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และ อาจารย์กาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าศึกษาชมงานนิทรรศการวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เพื่อหาแนวทางนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed