ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4

สอบคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:30 น. ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

p1   p4

Bookmark the permalink.

Comments are closed