รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1

นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอให้มาพร้อมกันบริเวณลานธรรม หน้าองค์พระ ในวันสอบ เวลา 8.00 น.

lkj  หกก

Bookmark the permalink.

Comments are closed