สร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้าอาคาร4

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์
กำลังดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตตัดผ่านหน้าอาคาร4 และปรับพื้นที่บริเวณอาคารชั่วคราว
เพื่อเตรียมสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ให้เพียงพอสำหรับบริการนักเรียน
ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed