พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ค่ะ

« 1 of 4 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed