บรรยากาศวันมอบตัวนักเรียน ม.1

บรรยากาศวันรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Bookmark the permalink.

Comments are closed