คณะตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินสร้างโต๊ะอาหารนักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะตัวแทนศิษย์เก่า ที่นำเงินบริจาคสมทบทุน สร้างโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จำนวน 270,800 บาท 

1. คณะศิษย์เก่า สตรีวิชัย รุ่น 2516 นำโดยท่านสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิปบดีกรมสรรพากร และ ท่านสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บริจาค 90 ชุด เป็นเงิน 225,000 บาท
2. คณะศิษย์เก่า ม.3/6 รุ่นปี 2524 บริจาค 30,000 บาท
3. คณะศิษย์เก่ารุ่น 28 ร่วมกับครูธีรวัจน์ สิทธิศักดิ์ บริจาค 7,500 บาท
4. ม.6/6 รุ่นกาญจนาภิเษก 39 บริจาค 2,500 บาท
5. คณะศิษย์เก่า ม.ศ.5/2 รุ่นสุดท้าย บริจาค 2,500 บาท
6. คณะศิษย์เก่า ม.3/7 รุ่นปี 2557 บริจาค 800 บาท

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed