คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี
ที่นำเงินบริจาคสมทบทุนสร้างโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

รายนามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
1. คณะศิษย์เก่า สตรีวิชัย รุ่น 2516 นำโดยท่านสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิปบดีกรมสรรพากร และ ท่านสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บริจาค 90 ชุด 225,000 บาท
2. คณะศิษย์เก่า ม.3/6 รุ่นปี 2524 30,000 บาท
3. บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ฟ (2008) บริจาคกระเบื้อง จำนวน 200 ตารางเมตร 21,400 บาท
4. ดร.ทรงศักดิ์ กล่ำคลัง บริจาคกระเบื้อง จำนวน 200 ตารางเมตร 21,400 บาท
5. คณะศิษย์เก่ารุ่น 28 ร่วมกับครูธีรวัจน์ สิทธิศักดิ์ 7,500 บาท
6. ม.6/6 รุ่นกาญจนาภิเษก 39 2,500 บาท
7. คณะศิษย์เก่า ม.ศ.5/2 รุ่นสุดท้าย 2,500 บาท
8. คณะศิษย์เก่า ม.3/7 รุ่นปี 2557 800 บาท
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 311,100 บาท

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

Bookmark the permalink.

Comments are closed