กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๙

Bookmark the permalink.

Comments are closed