รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
รอบที่ 1 ประจำปี 2559

ขอบคุณภาพจาก อ.พลพิพัฒน์ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed