16 มิถุนายน วันไหว้ครู

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ปัญญาวุฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed