วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวัน To Be Number One

กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวัน To Be Number One
โดยมีท่านคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed