นักเรียนเรียนดีวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี วิชาคณิตศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed