กิจกรรมพระพุทธศาสนา – ภาคบ่าย

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559

« 1 of 3 »

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed