เทศก์มหาชาติกัณฑ์มัทรี

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จึงจัดกิจกรรม ฟังเทศก์มหาชาติกัณฑ์มัทรี โดยพระครูวินัยธร บุญเลิศ ณ บริเวณลานธรรม

ขอบคุณภาพจาก อ.พระเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed