นักเรียนโครงการ AFS

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียน โครงการ AFS ดังนี้

1.Welcome back นางสาวมานิกา คำแก้ว ม.6/1 (ชุดพละ)ที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับทุนเต็มจำนวนของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ AFS ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา 11 เดือน
2. Congratulation นางสาวนารดา กิจพฤกษ์ ม.5/1 (ชุดนักเรียน)จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนที่สหรัฐอเมริกา รัฐแมรี่แลนด์ และจะกลับมาเรียนที่ ช.น.พ. เดือนสิงหาคม 2560

Bookmark the permalink.

Comments are closed