เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และลูกเสือ กกต. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ร่วมกับจังหวัดชัยนาท เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
โดยมีท่านคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed