7 สิงหา ประชามติ

เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2559 นักเรียน และ “รด.จิตอาสา” โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จำนวน 150 คน
ได้เข้าสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ ลงประชามติ

ขอบคุณภาพจาก อ.กมลพัฒน์ เอกศิริ ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed