บริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดชัยนาท

คณะครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร “รด.จิตอาสา”
ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
โดยมีท่านคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจกับนักเรียน

Bookmark the permalink.

Comments are closed