กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน

กิจกรรมอบรมถอดบทเรียน รณรงค์ ออกเสียงประชามติ รด.จิตอาสา
เมื่อวันที่10ส.ค.59 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเจ้าสามพระยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อ.กมลพัฒน์ เอกศิริ ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed